nieuwsbrief december 2014

DSC06040               DSC06042

 

DSC06043Bedrijvige handen! De 3e klas metselde kiezelhuizen. Twee jongens besloten een spontane adventkoekjesactie voor unicef te houden (ze bakten 3 dagen achterelkaar heel veel koekjes!) en klas 5 en 6 breien, haken of vilten een fluitenzak voor hun alt- of tenorfluit.

Elke maandagochtend vieren we in deze tijd advent met de kinderen en hun ouders. Stilletjes komt iedereen de school binnen om te luisteren naar muziek. De adventskrans is aan en verder is er ook alleen kaarslicht. Wat is het toch heerlijk om zoveel musicerende ouders te hebben. Als kind kun je je geen beter voorbeeld wensen: ouders die zingen, ook meerstemmig net als de kinderen. Ouders die fluit of piano spelen of welk ander instrument dan ook. Als dat niet nabootsendswaardig is! Daarna gaan we in de klas waar ook de kaarsjes branden en wordt er voorgelezen. Een lange werfklastraditie. Een van onze 6e klassers vroeg: “Ah, juf doen we nog een keer Bims en Boems, die is zo leuk!” En zo luistert jong en oud ademloos naar het verhaal van de twee zwerftrollen. Daarna zingen we kerstliederen in alle talen. Canon en meerstemmig. Solo’s en met z’n allen. En er wordt ergens op de ochtend nog fluit gespeeld.

DSC05630      DSC05632      DSC05783 DSC05962

Die fluiten is natuurlijk een verhaal apart. Ook dit jaar kwam Hetty fluiten met klas 5 en 6 maken. Twee jaar geleden deed ze dat, die kinderen zijn nu van school. Tijd voor een nieuwe lichting. En zo ontstonden er in enkele weken tijd weer een aantal prachtige alt en tenorfluiten. Met ontzettend veel plezier is er aan gewerkt. En nu wordt er dus op gespeeld, elke dag. Zo kunnen we tijdens de kerstviering onze muziek laten horen. Klas 3 en 4 studeren ondertussen een sopraanpartij in zodat straks 3-stemmig: “aller Augen warten auf Dir” klinkt.

Sinds begin dit schooljaar zijn we gestart met het klaslokaal in beweging.  Inmiddels zijn we dus wel een beetje ervaringsdeskundig. Wat schept het een vreugde om zoveel te bewegen, en naast vreugde ook zoveel mogelijkheden om remediërend te werken met een hele klas. Het gaat natuurlijk niet alleen over meubilair, het gaat ook voor een groot deel over het in beweging komen van onszelf als leerkracht. Door de uitwisseling met andere pioniers in Nederland ontstaan er steeds meer ideeën. Spelletjes, oefeningen….. De 4 onderste zintuigen worden in ruime mate aangesproken en hoe meer tijd je neemt om te zien wat de kinderen allemaal doen en kunnen, hoe meer ideeën ontstaan om bepaalde vaardigheden aan te spreken en te oefenen. Een bal gooien en vangen terwijl je op een bankje staat is heel anders dan wanneer je in de wijde ruimte staat. Op één been staan is ook anders op het bankje, en dan je sok en schoen aantrekken…op de hoge evenwichtsbalk met je ogen dicht of een zakje op je hoofd is anders dan wanneer de balk op een paar kussens ligt te wiebelen. En als het parcours helemaal vrij is, dus er geen afspraken zijn over wie wanneer mag en welke richting je op moet dan moet je dus veel rekening met elkaar houden. De kunst is om niet in te grijpen maar de kinderen zelf naar oplossingen te laten zoeken. “wie geeft toe?”  en “wie durven elkaar te passeren op de balk?” “wie besluit tot een heel andere route en ontdekt nieuwe mogelijkheden?” Als dat geen sociale oefeningen zijn! En wat een pret toen er een extra groot parcours was op 5 december met ook alle kleuterkisten en planken erbij. Wanneer je die kinderen aandacht geeft die mooie dingen bedenken zie je dat alle anderen ook graag een pluim van de leerkracht krijgen. Zo ontstaat een positieve sfeer. Kortom: wat zijn we blij met deze nieuwe pedagogische stap!

DSC06004        DSC06013         DSC06014

 

DSC06010        DSC06016         DSC06011

In november waren we erbij: het symposiumonderwijs. De werkplaats voor de wil noemde Jacques Meulman het. Dit was het tweede symposium naar aanleiding van het boek van Steiner: gezondmakend onderwijs. Er komt in 2015 een derde keer. Het is voelbaar dat er iets gewild wordt in onderwijsland. Nu moet dat gevoel nog zakken naar de wil, de daadwerkelijke handeling. Wie durft er een stap te zetten op weg naar verandering, op weg naar gezond onderwijs!  Op het symposium kochten we  reader 45b, Michaela Glockler: Achtergronden en praktijk van het beroep van leraar op de vrije school. Een echte aanrader! Een uitgave van Paidos, waar nog veel meer moois te krijgen is.

En dan de laatste berichten, we zijn op weg naar een Bovenbouw in Culemborg. Er is een actieve voorbereidingsgroep die regelmatig bijeenkomt. Er zijn steeds meer leraren die een twinkel in hun ogen krijgen bij de gedachte aan iets vernieuwends. Tussen droom en daad staan natuurlijk wetten in de weg en praktische bezwaren. Maar ook: waar een wil is, is een weg. Op Facebook is een groep aangemaakt waar de laatste nieuwtjes steeds op geplaatst worden.

Verder hebben wij in de aanbieding: 8 kleine Schilte-tafeltjes en bijpassende stoeltjes. Maat: eerste  en tweede klas. Voor een kleine bijdrage af te halen bij de Werfklas. Wij kopen van het geld weer nieuwe bankjes en kussens.

Wij wensen iedereen een vernieuwend en gezondmakend 2015 toe

DSC05975                    DSC05965