Aanname

Aanname

Als u uw kin(deren) wilt aanmelden neemt u contact met één van ons op. We plannen dan een eerste gesprek waarin wij vragen kunnen beantwoorden en u wat over uzelf en uw kind vertelt. Aanname geschiedt in principe op volgorde van aanmelding. Wilt u met ons in zee, dan maakt u binnen twee weken een tweede afspraak. In het tweede gesprek komen we terug op gesprekspunten uit het eerste gesprek. Blijken we met elkaar door te willen dan maken we een contractje met elkaar (schoolregels, financiën). Pas na ondertekening is de inschrijving definitief. Natuurlijk mag u langer nadenken, maar melden zich tussentijds kinderen aan dan gaan we verder met de aanname. U loopt kans dat het klasje op een gegeven moment vol is. We hanteren een wachtlijst.