Financien

Financiën

We zijn een particulier initiatief. We willen uit principe niet door de overheid gesubsidieerd worden omdat we ons dan aan allerlei door hun bedachte regels en wetten moeten houden. Dat staat de vrijheid van onderwijs in de weg. Dat houdt echter ook in dat we alleen kunnen werken als we voldoende salaris kunnen ontvangen via andere wegen. Eén van die wegen is een ouderbijdrage. De minimumbijdrage is 330 euro per kind per maand, gedurende 12 maanden.

Een andere weg is via schenkgeld. Wij zijn op zoek naar bedrijven die een deel van hun winst willen schenken aan goed onderwijs…immers de economie kan alleen blijven draaien wanneer er steeds weer nieuwe generaties werknemers worden geboren, opgevoed en opgeleid. Het is vooraf niet te voorspellen welke nieuwe talenten en impulsen zij meenemen. Opvoeders en leraren hebben inzicht en kunde nodig om mensen tot ontwikkeling te brengen. Hiervoor is vrijheid noodzakelijk. Dat maakt het logisch om geld te schenken aan opvoeding en onderwijs, opdat het naar eigen inzicht besteed kan worden om nieuwe geest in de samenleving te laten binnen vloeien.  Heb je zelf een bedrijf en voel je je aangesproken om een bijdrage te leveren aan vrij onderwijs, neem dan contact met ons op.DSC01239