Leeftijden


leeftijden en grootte van de groep

BASISSCHOOL
Wij nemen kinderen aan in de basisschoolleeftijd. Het maximum ligt rond de 30 kinderen. Als een kind 4 jaar is is het welkom in de kleuterklas. Vanaf het 6e jaar gaat het kind naar de ‘onderbouw’. Hier blijft het tot en met de 6e klas (groep 8). Dat houdt in dat er een groep is ontstaan met kinderen van verschillende leeftijden. Wij zien hier mogelijkheden om van en aan elkaar te leren. Als bijvoorbeeld twaalfjarige krijg je de kans om je vaardigheden en kennis in te zetten om een jonger kind iets te leren. Het vraagt van het kind om de stof echt te beheersen en dat geeft zelfvertrouwen. Het jongere kind ziet daarbij het oudere kind als begerenswaardig voorbeeld en kan voelen dat het dat ook wil kunnen. Omdat we inzien dat kinderen ook verschillende behoeften hebben en, afhankelijk van hun leeftijd een andere aanpak vragen, zullen we waar nodig de groep splitsen.

KLEUTERS
De kleuters hebben een eigen klaslokaal in het WerfHuis.In de kleuterklas wordt heel veel gespeeld. Ons uitgangspunt is dat kinderen tot een jaar of zeven vooral leren door te doen. En ze doen dan vooral na wat de volwassene voor doet.
In de kleuterklas spelen ambachtelijke bezigheden een grote rol (brood bakken, schoonmaken,fruit snijden, wassen handwerken) Dit zijn begrijpelijke handelingen voor de kinderen die ze zonder uitleg kunnen nabootsen. Elke dag kent een vaste opbouw. We beginnen met het groeten van de nieuwe dag middels liedjes en beweging. de klassekabouter wordt gewekt, er is ruimte om iets te vertllen. Dan volgt een gezamenlijk ochtendspel, afgestemd op de tijd van het jaar.(een kringspel met veel liedjes en versjes). Elke dag is er  een andere activiteit: tekenen schilderen, handwerken, wandelen . er is veel tijd om vrij te spelen. Er hoeft niets gekozen te worden, het spel mag ontstaan. Moegespeeld wordt er samen gegeten. Dan is het tijd om naar buiten te gaan.Weer of geen weer. De dag wordt om 13.00uur afgesloten met een mooi verhaal. Ria Nap, onze kleuterjuf, is er dagelijks voor de kinderen.