Onderwijsgebieden

Dagelijkse “Opmaat”

Voor de leeftijdsgroep van zeven tot en met veertien bieden wij de volgende gebieden aan:
Een dagelijkse “Opmaat” -Muziek (ritme, zingen, fluiten), spraak, beweging.

 

Periode

Lesstof als ontwikkelingsstof. 4 weken lang,anderhalf uur per dag krijgt het kind de tijd om zich uiteen te zetten met een vakgebied: rekenen, taal of een zaakvak (aardrijkskunde, geschiedenis). Via het zelf ervaren, verwerken, naar begrip. De lesstof is afgestemd op de leeftijd, de ontwikkelingsfase van het kind, ondersteunend.

 

Vertelstof

Leeftijdsgericht of jaarfeestgericht. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen verhaal, ongeveer 2x per week. Ook de vertelstof is ondersteunend aan de ontwikkelingsfase van het kind.

 

Vrije initiatief

Dagelijks hebben de kinderen geruime tijd de tijd aan zichzelf. Zo willen we aansluiten bij de interesse van het kind en van daaruit leren.
Dat kan zowel buiten als binnen. Leren om echt iets zelf te doen (eigen tijd vormgeven, eigen impulsen oppakken).

 

Projecten

Met z’n allen bezig zijn met een thema. Een circusproject, handwerk, sport en spel, schilderen/tekenen, …Afhankelijk van de vraag van een kind of de behoefte van de leerkrachten